Zapraszamy do zapoznania się z przykładami naszej pracy:

Leczenie protetyczne

leczenie protetyczneleczenie protetyczne

Wybielanie zęba martwego

wybielanie zęba martwegowybielanie zęba martwego

Overlay ceramiczny E-max

overlay ceramiczny E-maxoverlay ceramiczny E-max

Overlay kompozytowy

Overlay kompozytowyOverlay kompozytowy

Endokorona kompozytowa

Endokorona kompozytowa.Endokorona kompozytowa.

Leczenie protetyczne

Leczenie protetyczneLeczenie protetyczne

Leczenie protetyczne

Leczenie protetyczneLeczenie protetyczneLeczenie protetyczneLeczenie protetyczne

Leczenie torbieli żuchwy przed i po

Leczenie protetyczne 

Leczenie protetyczne 


Leczenie protetyczne 


yahoo