Zapraszamy do zapoznania się z przykładami naszej pracy:

Leczenie protetyczne 1

leczenie protetyczneleczenie protetyczne

Leczenie protetyczne 2

Leczenie protetyczne 3


Leczenie protetyczne 3

Leczenie protetyczne 4


Leczenie protetyczne 5

Leczenie protetyczneLeczenie protetyczne

Leczenie protetyczne 6

Leczenie protetyczneLeczenie protetyczne

Wybielanie zęba martwego

wybielanie zęba martwegowybielanie zęba martwego

Overlay ceramiczny E-max

overlay ceramiczny E-maxoverlay ceramiczny E-max

Overlay kompozytowy

Overlay kompozytowyOverlay kompozytowy

Endokorona kompozytowa

Endokorona kompozytowa.Endokorona kompozytowa.

Leczenie torbieli żuchwy przed i po