darmowy parking Bezpłatny parking dla pacjentów
przystosowana dla niepełnosprawnych Klinika przystosowana dla osób niepełnosprawnych
przypomnienie o wizycie Przypomnienie o nadchodzącej wizycie
Płatność kartą Płatność kartą
MediRaty - finansowanie zabiegów MediRaty - finansowanie zabiegów
Pasta i szczoteczki jednorazowe dla pacjentów Pasta i szczoteczki jednorazowe dla pacjentów
Wydzielone pomieszczenie do mycia zębów Wydzielone pomieszczenie do mycia zębów
Klimatyzacja Klimatyzacja
Wi-Fi Wi-Fi
Leczenie bez bólu Leczenie bez bólu
Czynne 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku Czynne 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku
Pełna rentgenodiagnostyka stomatologiczna Pełna rentgenodiagnostyka stomatologiczna

Opening Hours

Monday - Thursday:
8:00 – 19:00
Friday: 8:00 – 16:00
Saturday - Sunday: Closed

Our Staff

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku

Opinie pacjentów

Motto, które ukazuje się na stronie HD-Dental odzwierciedla w pełni panującą w Gabinecie atmosferę. Uśmiech i opanowanie zawsze pozostanie w mojej pamięci, gdy jako 18 -latka trafiłam do gabinetu Pana dr Herczakowskiego z koniecznością ekstrakcji korzenia jedynki. Rzeczowo i spokojnie wyjaśnił mi na czym polegać będzie zabieg. Bez sztucznej egzaltacji i wyuczonego opanowania. Miałam pewność, że jestem w dobrych rękach. Lata leciały, a ja przypadkiem odkryłam, że kolejne pokolenie rozpoczęło zawodowy start i tak trafiłam w ręce najbardziej uśmiechniętej, życzliwej, ZAANGAŻOWANEJ w pracę Pani dr Aleksandry Deżakowskiej, która rozpoczęła i zakończyła remont mojego uzębienia po latach rzekomego leczenia w innych gabinetach. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z tak dokładnym leczeniem kanałowym, jak to w wykonaniu Pani Doktor. Po mnie na fotel trafił Mąż, a w między czasie Syn, który do tej pory wspomina Panią Doktor i planuje kolejną wizytę ze swoimi mleczakami, mimo iż zaliczył już wizytę u innego lekarza (ortodonty). Dziwne, ale prawdziwe - chodzimy do dentysty z przyjemnością...

Grażyna, Leszek i Michał Godlewscy

Polecam wszystkim HD-Dental ze względu na profesjonalne podejście do pacjenta, kompleksowe leczenie i panującą tam miłą, wręcz rodzinną atmosferę. Rewelacyjne podejście do dzieci - sześcioletnia córka po kilku koniecznych wizytach nie ma żadnych oporów, żeby wracać tam na kontrole.

Maciej Mikulski

Zapraszamy na nasz Instagram

Map

Informacja

HD-Dental s.c. informuje, że w 2020 roku uzyskało subwencję finansową. Podmiotem udzielającym wsparcia był Państwowy Fundusz Rozwoju.

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego I z dnia 29.09.2020

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego II z dnia 29.09.2020

Zapytanie ofertowe I z dnia 29.09.2020

Zapytanie ofertowe II z dnia 29.09.2020

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu dla działania 3.2 Konkurencyjność MŚP Innowacje w MŚP, dot. wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0214/17-002, od dnia 01.12.2017 zapraszamy do składania zapytań ofertowych. Pobierz zapytanie ofertowe w pdf

Pobierz wynik przeprowadzonego postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

Dotacje UE

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­ską z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Ro­zwo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU: Podniesienie jakości oferty gabinetu stomatologicznego poprzez wdrożenie innowacyjnych kompleksowych usług i procesów w najnowszych standardach stomatologii.

Nazwa Beneficjenta: HD-Dental s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna lek.dent. Aleksandra Deżakowska, lek.dent. Tomasz Herczakowski, 44-105 Gliwice, ul. Tarnogórska 217 B

Miejsce realizacji projektu: HD-Dental s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna lek.dent. Aleksandra Deżakowska, lek.dent. Tomasz Herczakowski, 44-105 Gliwice, ul. Tarnogórska 217 B

Numer umowy / decyzji UDA-RPSL.03.02.00-24-0214/17-00

Numer projektu RPSL.03.02.00-24-0214/17

Wartość projektu: 373 102,00 PLN

Wartość dofinansowania: 164 092,50 PLN

Opis projektu:
1. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych usług poprzez zakup sprzętu stomatologicznego z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.
2. Efekty projektu: wprowadzenie innowacyjnych kompleksowych usług i procesów leczenia w najnowszych standardach stomatologii. Realizacja projektu pozwala na wprowadzenie nowych innowacyjnych usług oraz znaczna grupa usług została ulepszona: usługa wysokospecjalistyczne leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu, usługa leczenie z użyciem lasera, usługa podniesienia zatoki szczękowej metodą otwartą sinus lift,  usługa leczenia i badania pacjentów z wykorzystaniem CBCT.

Informacja