Ortodoncja

Oferujemy Państwu leczenie ortodontyczne, zarówno tradycyjnymi aparatami stałymi przy użyciu zamków metalowych lub estetycznych porcelanowych, jak i niewidocznymi aparatami nakładkowymi typu Clear Aligner. Leczymy dzieci i osoby dorosłe. 

W gabinecie zapewniamy pełną diagnostykę radiologiczną na potrzeby ortodoncji:

  • zdjęcia ortopantomograficzne 
  • zdjęcia cefalometryczne 
  • tomografię komputerową kości i stawów skroniowo-żuchwowych (tomografia CBCT)
HD Dental Ortodoncja

Etapy leczenia:

  1. Pierwsza wizyta to konsultacja ortodontyczna, czyli rozmowa z lekarzem i poznanie problemu. Przeprowadzony zostaje wywiad lekarski oraz wykonywane są wyciski, z których powstaną modele ortodontyczne do analizy Twojego przypadku. Jeżeli Twój przypadek kwalifikuje się do leczenia ortodontycznego, przeprowadzana jest pełna diagnostyka. Poza konsultacją z lekarzem i wyciskami wykonujemy także zdjęcia RTG: pantomograficzne, cefalometryczne, a czasem jeżeli przypadek wymaga pogłębionej analizy także tomografię komputerową (RTG 3d). Dodatkowo, aparatem fotograficznym wykonywane są zdjęcia zewnątrzustne oraz wewnątrzustne. Pomogą one w pełnym rozpoznaniu wady, a także posłużą za dokumentację leczenia.
  2. Po wizycie konsultacyjnej lekarz przeprowadza analizę modeli ortodontycznych, zdjęć RTG, zdjęć fotograficznych oraz informacji jakie pozyskał w czasie wywiadu lekarskiego na pierwszej konsultacji. Na tej podstawie przygotuje Twój indywidualny plan leczenia. Na drugiej wizycie w HD-Dental Centrum Stomatologii lekarz przedstawi Ci plan leczenia oraz kosztorys.  Po akceptacji planu leczenia i kosztorysu możemy rozpocząć pracę nad Twoim uśmiechem.
  3. Kolejna wizyta w HD-Dental Centrum Stomatologii rozpocznie właściwy etap leczenia. Pierwsze działania ściśle zależne są od Twojego indywidualnego planu leczenia.
  4. Po założeniu aparatu jesteś pod stałą opieką naszego Centrum. Monitorujemy efekty i jakość postępów widując się na cyklicznych wizytach kontrolnych. 
  5. Czas na ściągnięcie aparatu i efekt końcowy. Twój nowy uśmiech wypracowany wspólnymi siłami jest gotów i możesz się nim cieszyć!
Ortodoncja Gliwice HD Dental

Efekty leczenia

Aby efekt leczenia nie uległ pogorszeniu lekarz wprowadza Cię w retencyjną fazę leczenia. Utrzymanie efektu wcześniejszego leczenia jest ważne, natomiast nie wiąże się z wysiłkiem pacjenta. Z powodu przebudowy tkanek przyzębia, stałego nacisku języka i warg, przyklejany jest mały aparat retencyjny, który jest niewidoczny i ledwie wyczuwalny, lub wykonujemy zdejmowaną nakładkę, którą zakładasz na zęby zazwyczaj na noc. Kontrola w czasie fazy retencyjnej ogranicza się do odwiedzania Centrum z podobną częstotliwością z jaką odwiedzasz dentystę na standardowy przegląd stomatologiczny.

Ortodoncja HD Dental