Implanty zębów – krok po kroku

implant zębów

Implant

Implant stomatologiczny to tytanowa śruba w kształcie stożka, która po osadzeniu w kości zastępuje korzeń zęba. Tytan, z którego jest on wykonany jest biozgodny i zrasta się z kością, a
zjawisko to zwane jest osteointegracją.

1. Analiza 3D

Dla stabilnego i trwałego osadzenia implantu niezbędne są odpowiednie warunki kostne i dziąsłowe, które oceniane są na podstawie badania stomatologicznego i zdjęcia tomograficznego 3d wykonywanego na miejscu w naszej klinice. Lekarz ocenia wymiary kości oraz planuje zabieg pozycjonując wirtualny implant w badaniu tomograficznym, a także określa kształt i ustawienie przyszłych zębów.

2. Wszczepienie tytanowego korzenia

Zabieg implantacji wykonywany jest przy użyciu szablonu do nawigacji komputerowej wydrukowanego w drukarce 3d, zapewniającego maksimum precyzji. Zabieg trwa ok.60 minut i dzięki znieczuleniu jest w pełni bezbolesny.

3. Osadzenie korony (białej, widocznej w ustach części zęba)

Po połączeniu się implantu z kością (3-6 miesięcy) laboratorium protetyczne wykonuje koronę zęba wiernie odtwarzającą wygląd zęba naturalnego

Regeneracja kości

Do niedawna największym problemem w implantologii była niedostateczna objętość kości. Obecnie dostępne w stomatologii technologie umożliwiają zregenerowanie kości do rozmiarów pozwalających na wszczepienie implantu i utworzenia na nim brakującego zęba, a zabieg ten nosi nazwę augmentacji.

Augmentacja kości

Polega na zwiększeniu jej objętości. Wykorzystujemy zaawansowane technologicznie materiały bądź tkanki własne pacjenta, które pozwalają na regenerację i utworzenie nowej kości w miejscu planowanej implantacji.

Grafika ilustruje zabieg augmentacji kości w miejscu planowanej implantacji. Po okresie gojenia możliwe jest wszczepienie implantu.