Dentysta czy stomatolog – jaka jest różnica?

W praktyce tych terminów używa się zamiennie. Zarówno dentysta, jak i stomatolog są odpowiedzialni za opiekę nad zdrowiem zębów i jamy ustnej pacjentów.

Stomatolog

Słowo stomatolog pochodzi z języka greckiego. Składa się ono z dwóch części:

  • Stoma – słowo w języku greckim oznaczające usta. Jest to podstawowy termin, który odnosi się do jamy ustnej.
  • Logos – to słowo oznacza słowo, mowę lub naukę. W połączeniu z stoma tworzy termin stomatologia, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza naukę o ustach lub naukę o jamie ustnej.

Tak więc stomatolog to osoba specjalizująca się w dziedzinie stomatologii, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem chorobom jamy ustnej, w tym zębów i dziąseł.

Dentysta

Natomiast słowo dentysta wywodzi się od łacińskiego słowa dens, co oznacza ząb. Jest to termin, który został zaadaptowany do wielu języków na całym świecie. W języku łacińskim dentysta zostałby określony jako dentista lub dentarius, co odnosi się do osoby zajmującej się opieką nad zębami i jamą ustną.

Współczesne słowo dentysta zostało zapożyczone z języka łacińskiego i funkcjonuje jako określenie lekarza specjalizującego się w stomatologii lub dentystyce.

Terminy używane zamiennie

W Polsce, od 2002 roku osoby kończące studia stomatologiczne otrzymują tytuł lekarza dentysty. Natomiast lekarz, który ukończył te same studia przed 2002 rokiem, ma tytuł lekarza stomatologa.

Różnice w używaniu tej terminologii mogą wynikać także z różnic kulturowych i regionalnych. W niektórych krajach czy regionach termin stomatolog jest bardziej powszechny, podczas gdy w innych preferuje się określenie dentysta.

Jednak są to rozbieżności nieznaczne i subtelne. Słowa dentysta i stomatolog są terminami używanymi na określenie lekarza zajmującego się zdrowiem jamy ustnej. Obydwa odnoszą się do tej samej dziedziny medycyny i obejmują diagnozę, leczenie, profilaktykę, a także różne specjalności, takie jak ortodoncja, periodontologia, czy stomatologia dziecięca.